GEL RỬA TAY KHÔ

-20%
 GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 50ml Alcohol 70%  GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 50ml Alcohol 70%

GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 50ml Alcohol 70%

Sát trùng nhanh, khử mùi, kháng khuẩn 99,9% nấm, virus, vi khuẩn gây bệnh.

20,000₫25,000₫

-30%
 GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 90ml Alcohol 70%  GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 90ml Alcohol 70%

GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 90ml Alcohol 70%

Sát trùng nhanh, khử mùi, kháng khuẩn 99,9% nấm, virus, vi khuẩn gây bệnh.

21,000₫30,000₫

-38%
 GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 700ml Alcohol 70%  GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 700ml Alcohol 70%

GEL RỬA TAY SẠCH KHUẨN 700ml Alcohol 70%

Sát trùng nhanh, khử mùi, kháng khuẩn 99,9% nấm, virus, vi khuẩn gây bệnh.

179,000₫290,000₫